Bemutatkozás

Az Egyesület célja olyan innovatív szakemberekből álló tanácsadó csoport létrehozása volt, amely segíteni tudja a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek felzárkózását az oktatásban, a munkaerő piacon illetve oda vissza tudja integrálni a már kiesett embereket. Továbbá olyan kulturális programok, konferenciák szervezése és megvalósítása, mely hatással van a társadalom mindennapi életére, népszerűsítve a társadalmi munka fontosságát is, lehetőségek feltárásának segítése érdekében.

 

További céljaink:

  • más, hasonló területen működő szervezetekkel való együttműködés kialakítása a meghatározott adott esetben közös céljainak a megvalósítása érdekében
  • szociálisan hátrányos rétegek felzárkóztatásának segítése az Egyesület szakmai tevékenysége által
  • mentori tevékenység ellátása az oktatási rendszerből kiesett fiatalok számára valamint a pályakezdők részére a sikeres elhelyezkedésükért a munkaerő piacon
  • felelős társadalmi gondolkodásmód módszertani kialakítása, szakmai anyagok elkészítése, tanulmányok alátámasztásával
  • nemzetközi kapcsolatok építése, közös projektmegvalósítás érdekében más országbeli szervezetekkel

 

Az egyesület tevékenysége:

1. kulturális és információs, kommunikációs tevékenység - rendezvényszervezés

2. szabadidős és hobbitevékenység

3. oktatási tevékenység – akkreditált és belsős képzések szervezése

4. szociális tevékenység – önkéntesség

5. környezetvédelmi tevékenység – módszertan kialakítása

6. településfejlesztés – társadalmi programok szervezése, együttműködés önkormányzatokkal

7. gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység – munkaerő piaci tanácsadás

8. egyéb tevékenységek, szolgáltatások

9. fogyatékkal élő személyekkel és a halmozottan hátrányos sérült személyekkel való foglalkozás