Regisztráció / Előminősítés

Támogatást igénylők köre

.Gazdálkodási formakód szerint

 113 Korlátolt felelősségű társaság

 114 Részvénytársaság

 116 Közkereseti társaság

 117 Betéti társaság

 121 Szociális szövetkezet

 122 Takarék- és hitelszövetkezet

 123 Iskola szövetkezet

 124 Agrárgazdasági szövetkezet

 126 Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet

 129 Egyéb szövetkezet

 141 Európai részvénytársaság (SE)

 142 Európai szövetkezet (SCE)

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,

 573 Nonprofit részvénytársaság,

 575 Nonprofit közkereseti társaság,

 576 Nonprofit betéti társaság